1. Lovén, L & Rainio, H. (toim.) 2000. Kolin Perintö - Kaskisavusta kansallismaisemaan. Metsäntutkimuslaitos - Geologian tutkimuskeskus. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 160 s. Julkaisu PDF-tiedostona (179M).

2. Lovén, L. 2000. Koli National Park – site of solitude and heritage. Julkaisussa: Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 792 - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 792. Pages 145-152. As PDF-file here.
 
3. Lovén, L. 2003. Vaeltajan valtatiet - Kalevalan vaellukset ympäristökasvatuksen malleina. Abstract and summary: Highways for rangers - wandering tours in "Kalevala" as models for environmental education. Esitelmä Ympäristökasvatuksella kestävään kehitykseen –seminaarissa Kolin kansallispuistossa 18-19.4.2002. Julkaisussa: Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 887. Finnish Forest Research Institute, Research Papers 887. Pages 101-116. PDF tiedosto täällä.
 
4. Lyon-Williams, J. 2003. Developing the tourism product Koli’s cultural Heritage: An Ethnographic perspective. Dissertation submitted in part-fulfilment of the Requirements for the BA Honours degree of the University of Exeter, England. THE COLLEGE OF ST MARK AND ST JOHN. As PDF-file here.
 
5. Salo, K. 2004. Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa. Raportti Metlan tiedonantoja-julkaisussa nro 915 PDF-tiedostona.
 
6. Hakalisto, S. & Lohilahti, H. 2004. Kolin perinnemaisemien kasvillisuusseurannalla
tietoa arvokkaiden niittyjen hoidosta. Seloste Metlan tiedonantoja-julkaisussa nro 915 PDF-tiedostona.
 
7. Delgado Matas, C. 2004. Dynamics of nutrients in slash and burn agroforestry in Koli
National Park. Raportti Metlan tiedonantoja-julkaisussa nro 915 PDF-tiedostona.
 
8. Lovén, L. 2004. Names and tales as a source of nature-based tourism development. Case the name of "Koli". Published in Metla Research Papers 916. As PDF-file here. 
 
9. Lovén, L. 2004. National park as a source of social capital - case Koli networks. Published as a shorter version in: Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 932, 2004; pages 53-72. PDF-file here.
 
10. Sawatsky, M. 2004. KOLI NATIONAL PARK: EDEN REVISITED? Visitor´s first experience of Koli landscape; a feminist - geographical approach. University of Joensuu Department of Geography Master’s thesis. As PDF-file here.
 
11. Pyykko, M. 2005. Luontomatkailijan profilointi ja segmentointi - empiirinen tutkimus Kolin kesämatkailijoista 2003. Pro gradu -tutkielma, Matkailututkimus/matkailumarkkinointi, Lapin yliopisto,PDF-tiedostona.
 
12. Puhakka, R. 2005. Matkailijoiden käsitys matkailun asemasta kansallispuistoissa. Julkaisu Metlan työraportteja -sarjassa nro 20. PDF-tiedostona tässä.
 

13. Lovén, L. ja Nietula.H. 2006. HYVÄÄ SUOMESTA - laatumerkin arvostus Kolin  kansallispuistohotellin asiakaskunnassa. EU:n osittain rahoittaman INTERREG IIIB ohjelman NEST-hankkeen tutkimusraportti PDF-tiedostona.

14. Lovén, L. 2007. Vaeltajan ikonit. Julkaisu Metlan Työraportteja sarjassa nro 52. PDF-tiedostona tässä. English summary: Icons for ramblers. Find PDF-file here.
 
15. Kangas. H. 2007. Ympäristöasenteisiin perustuva matkailijoiden tyypittelymalli ja matkailijatyyppien yhteys laatutietoisuuteen – Kolin kansallispuiston ympäristömerkki- tutkimuksen tuloksia. Julkaisu Metlan Työraportteja -sarjassa nro 52. PDF-tiedostona tässä. English summary: Tourist segmentation based on environmental values and quality consciousness of the tourist segments – results from ecolabel research in Koli National Park. Find PDF-file here
 
16. Hiedanpää.J. 2007. Kollektiivinen yrittäjyys luonnon- ja kulttuuriarvojen tuotteistamisessa: tapaus Saimaa-Pielinen maailmanperintökohteeksi. Julkaisu Metlan Työraportteja -sarjassa nro 52. PDF-tiedostona tässä. English summary: Collective entrepreneurship and commoditization of ecosystem services: the case of Saimaa-Pielinen area. Find PDF-file here.
 
17. Manner, H. 2007. Euroopan kansallispuistoliiton kestävän matkailun kehittämisprosessi ja sen soveltaminen Kolilla. Julkaisu Metlan Työraportteja -sarjassa nro 52. PDF-tiedostona tässä. English summary: Implementation of the European Charter for Sustainable Tourism in Koli National Park. Find PDF-file here.
 

18. Nuutinen, M. ja Rantala, H. 2010. Sosiaalisen pääoman kertyminen ympäristökasvatuksen kumppaniverkostossa. Selvitys Kolin, Leivonmäen ja Rantasalmen yritysten ja yhteisöjen näkemyksistä. EU:n osittain rahoittaman INTERREG IVB Northern Periphery -ohjelman NEED-hankkeen raportti. PDF-tiedostona tässä.

19. Laukkanen, M. 2010. Kolin kansallispuiston yritystutkimus 2009-2010. Yhteenveto ja PDF -tiedosto täällä.

20. Tahvanainen, V., Tikkamäki, T. ja Lindholm, T. 2011. Kolin kansallispuiston kävijätutkimus 2009. Yhteenveto ja PDF-tiedosto täällä.

21. Siekkinen, S. ja  Nieminen, E. 2013. Luontokeskus Ukon asiakastutkimus 2010-2011. Yhteenveto ja PDF-tiedosto täällä.

22. Riusat ja varstat kartalla.PDF tiedosto täällä.

23. Lovén, L. 2015. Kertomus Eero Järnefeltin Kolin männystä. 17 s. PDF-tiedosto täällä. 

24. Saarinen, P. 2006. Koli - mielen arkaainen vaaramaisema. 7 s. Psykoterapia -lehti 2006:4. PDF-tiedosto täällä.

25. Puhakka, R. 2007. Kansallispuistot murroksessa - Tutkimus luonnonsuojelun ja matkailun tavoitteiden kohtaamisesta. Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja/Joensuun yliopisto, yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta. University of Joensuu. Publication in Social Sciences N:o 81. 305 s. PDF-tiedostona täällä.

26. Hokkanen, P. 2006. Vegetation patterns of boreal herb-rich forests in the Koli region, eastern Finland: classification, environmental factors and conservation aspects. Academic dissertation. Dissertationes Forestales 27. University of Joensuu, Faculty of Forestry. 47 pages. PDF-tiedosto täällä.

 27.Konu, H. 2016. CUSTOMER INVOLVEMENT IN NEW EXPERIENTIAL TOURISM SERVICE DEVELOPMENT. Evidence in wellbeing and nature tourism context. Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 23. Publications of the University of Eastern Finland. 148 pages. PDF-tiedostona täällä.

28. Sepänmaa, Y. 2019. LUOMAKUNNAN KANSSA LUONTORAUHA! - Eettisesti ja esteettisesti kestävä luontosuhde. Esitelmä PAX NATURA-tapahtumassa Luontokeskus Ukossa 22.6.2019. 7 s. Pdf-tiedostona täällä.